Tegenwoordig is het weer hip om veel verschillende planten in huis te hebben. Een tijdje geleden hebben wij ons huis dan ook gevuld met planten. Een aantal planten zijn inmiddels op de composthoop beland, maar we hebben ook één plant die super goed groeit, een beetje te goed. De stengels hingen een meter naar beneden, dus het werd nodig tijd om hem te stekken. Ik heb verschillende stekjes weer in de grond gestopt in de hoop dat het wortel schiet en weer een volwaardige plant word. Met een beetje liefde, licht en water, moet het goed komen.

Deel deze blog

De plant en de discipel

Het proces van het groeien en stekken van planten heeft wel wat weg van discipelschap. Je koopt een plant, verzorgt hem zodat hij gaat groeien en als hij goed groeit, kun je hem stekken en zo wordt de plant vermenigvuldigd. Zo is het ook de bedoeling dat een discipel van Jezus door voeding gaat groeien en zich vermenigvuldigt. Net zoals bij ons thuis niet alle planten even goed groeien is het voor een discipel niet vanzelfsprekend dat hij zich vermenigvuldigt.

De letterlijke betekenis van discipel is volgeling. Op basis van een studie van Jos Douma, kom ik tot de volgende definitie: discipelschap is het leerproces van een volgeling van Jezus die vanuit de Bijbel en de leiding van de Geest, in de context van de dagelijkse omstandigheden, activiteiten en relaties, groeit om te worden als Jezus door te doen wat Hij van ons vraagt en ook anderen uit te nodigen om Jezus te vertrouwen en te volgen.

Groeien als discipel is volgen, vormen en vermenigvuldigen

In de afgelopen jaren heb ik veel mensen gesproken die zoekende zijn naar hoe ze een diepere relatie met God kunnen hebben en het geloof met anderen in hun omgeving kunnen delen. Ik heb gemerkt dat een relatie met God zich niet vanzelf ontwikkelt, daar moet je iets voor doen.

Groeien als discipel bestaat uit het volgen van God, het vormen van jezelf en het vermenigvuldigen van het geloof. 

Volgen

De eerste stap voor een discipel is het volgen van God. Dit kun je doen door het aangaan van een relatie met God, Hem lief te hebben, te gehoorzamen en te vertrouwen.

Dat klinkt misschien erg vanzelfsprekend maar een relatie met God is niet eenvoudig. Het kost tijd om Hem te leren kennen. Vaak verzanden we in sleur van alledag en worden niet stil om God te laten spreken. Een relatie met God is geen monoloog maar een dialoog, God spreekt! De Bijbel omschrijft een volgeling van Jezus als iemand die een gedisciplineerde levensstijl voert (1 Korintiërs 9:25). Greg Ogden noemt in zijn boek dat: “De realiteit is dat een klein percentage gelovigen investeert in gewoontes die geestelijke groei bevorderen”.

TIP: Neem elke dag minimaal 15 minuten de tijd, om je te focussen op Gods woord. Investeer en disciplineer jezelf zodat het een vaste gewoonte word!

Vormen

De tweede stap voor een discipel is het vormen van jezelf in de identiteit en autoriteit die God jou gegeven heeft. Dit kun je doen door te groeien in de vruchten van de Geest (Galaten 5:22) en te ontdekken wat jouw gaven en talenten zijn om vruchtbaar te zijn in het koninkrijk van God.

Ik neem jullie graag mee in een voorbeeld van hoe ik dat zelf heb gedaan. De afgelopen periode ben ik mij steeds meer gaan richten op het onderwerp profetie. Ik ontving dit verlangen omdat God meerdere keren tot mij persoonlijk had gesproken in woorden en dromen. Ik besloot om mij hier in te willen gaan ontwikkelen en hierin uit te gaan stappen. Ik heb een boek gekocht over profetie en ben mij gaan verdiepen in het onderwijs en vervolgens heb ik mij aangemeld om in de nazorg te gaan werken, zodat ik wat ik geleerd had onder andere in de praktijk kon brengen. 

TIP: Maak voor jezelf concreet waar jij je in wil ontwikkelen en maak dit praktisch door bijvoorbeeld: een boek te lezen, aan evenementen mee te werken of een cursus te volgen.

Vermenigvuldigen

De derde stap voor een discipel is het vermenigvuldigen van geloof, de grote opdracht die Jezus geeft in Mattheüs 28 ‘ga heen en vermenigvuldig’. Het verbreden van je horizon, door het woord te delen met anderen en bovenal de ander lief te hebben, zoals God ons liefheeft.

Ik hoorde laatst een verhaal van een jongen die ’s avonds door de wijk een rondje fietste. Hij had de indruk dat God tot hem sprak om naar zijn buurman te gaan en voor hem te bidden. Hij ervoer een enorme drempel maar uiteindelijk vatte hij toch moed om aan te bellen bij zijn buurman en vroeg hem of hij voor hem mocht bidden. De buurman werd emotioneel en zei: ‘er is nog nooit iemand geweest die dit aan mij heeft gevraagd’. Uitstappen, vermenigvuldigen vraagt moed! God vraagt van ons om uit onze comfortzone te stappen. We leven zo langs elkaar heen maar een simpele vraag kan soms de deur openen tot een goed gesprek.

TIP: Heb aandacht voor een ander en vraag door naar zijn verhaal. Maak dit praktisch door in drie verschillende situaties aandacht te hebben voor een ander.

Succes!

Ga die relatie met God aan, ontwikkel jezelf, ontdek jou gaven en talenten die je van God gekregen hebt en heb aandacht voor een ander zodat er vermenigvuldiging kan gaan ontstaan.

Wil jij hier meer over leren? Of vind je het fijn om samen met iemand concreet te maken hoe jij kan groeien als discipel? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kijk graag met jou mee!

Lees meer artikelen

Even kennismaken?

Ben jij een leider in de kerk en klaar om jouw gemeente te laten groeien in kracht en effectiviteit?