Deel deze blog

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. – Efeze 2:10

Wij ervaren een roeping om na een tijd van studie en persoonlijke ontwikkeling een volgende stap te zetten richting onze bediening in de kerk.

Wij richten ons op toerusting, discipelschap, leiderschap en organisatie. Wij zijn beschikbaar voor onder andere preken, coaching, gemeenteleiding en gemeenteopbouw.

We komen graag met jou in contact om te bespreken wat we voor jou of je gemeente of organisatie kunnen betekenen.

Groeten en zegen,
Albert Jan & Christina Bolwijn

Lees meer artikelen

Even kennismaken?

Ben jij een leider in de kerk en klaar om jouw gemeente te laten groeien in kracht en effectiviteit?