Spreken & Training

We spreken regelmatig in samenkomsten van kerken en geven trainingen aan groepen, teams of leiders. Het krachtige van toerusting is dat je niet alleen wat leert, maar ook geactiveerd wordt om er zelf mee aan de slag te gaan. Nodigen ons uit om te spreken of een training te geven.

Toerusting voor de gemeente

Toerusting voor de gemeente doen we vaak door preken. Kenmerkend voor onze preken is een heldere Bijbelse die je activeert om in beweging te komen. Wij kunnen in jouw gemeente spreken, bijvoorbeeld over:

Toerusting voor groepen/teams

Toerusting voor groepen/teams gebeurt vaak in de vorm van een teamavond of toerustingsdag. Laat je inspireren en activeren om het verschil te maken met jouw bediening. Wij kunnen in jouw gemeente groepen/teams toerusten, zoals:

Toerusting voor leidersteams

Laat je als leidersteam toerusten om te groeien in kracht en effectiviteit. Wij combineren onze ervaring met leidinggeven met Bijbelse inzichten. We kunnen jouw leidersteam toerusten, bijvoorbeeld op het gebied van:

Wat anderen over ons zeggen

Kerken waar wij mee samenwerk(t)en

Spreker of training nodig?

Ben jij een leider in de kerk en ben je op zoek naar een spreker voor een samenkomst of training?